Share on FacebookShare on LinkedInPin on PinterestEmail this to someonePrint this page

ทำความรู้จักกับร่างกายของคุณเอง

ทำความรู้จักร่างกายของตัวเอง
สัญญาณของการตั้งครรภ์
ตั้งครรภ์มีอาการเริ่มแรกอะไรบ้าง
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการตั้งครรภ์
การดูแลตัวเองในขณะตั้งครรภ์
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการทดสอบตั้งครรภ์
รับมือกับ PMS
ประจำเดือน
Ovulation การตกไข่

ทำความเข้าใจกระบวนการตั้งครรภ์ ทำความรู้จักร่างกายของตัวเอง

โดยปกติ การที่ผู้หญิงมีความรู้เกี่ยวกับระบบการทำงานของร่างกายของตัวเอง และรู้ว่าจะต้องดูแลตัวเองอย่างไร ย่อมเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพที่ดีของคุณเอง แต่สำหรับผู้หญิงที่กำลังตั้งครรภ์หรือพยายามตั้งครรภ์ ความรู้และความเข้าใจในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของร่างกายในช่วงการมีประจำเดือนและการรู้จักการตั้งครรภ์จะยิ่งมีความสำคัญทวีคูณมากขึ้นไปอีก เพราะคุณจะมีความมั่นใจมากขึ้นและเข้าใจว่ากำลังมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างที่เกิดขึ้นกับตัวคุณ ช่วยให้คุณสามารถหาวันไข่ตกเพื่อเพิ่มโอกาสการตั้งครรภ์ของตนเองได้

ด้านล่างนี้คือข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการตั้งครรภ์และการ ทำความรู้จักร่างกายของตัวเองที่จะช่วยปูทางให้คุณมีการเตรียมพร้อมที่ดีสำหรับการตั้งครรภ์ที่สมบูรณ์ รวมถึงการดูแลตัวเองในช่วงเวลาทั่วไปด้วย ข้อมูลที่มามีเบบี้จะนำเสนอในส่วนนี้คือ:

อาการของการตั้งครรภ์และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่มักจะเกิดขึ้นกับคุณในช่วงไตรมาสแรกของการตั้งครรภ์
อาการที่ผู้หญิงทุกคน (รวมถึงคนใกล้ตัว)ไม่อยากให้เป็น นั่นคือ อาการเหวี่ยงก่อนประจำเดือนมา หรือที่รู้จักกันในนามของ PMS: Pre-menstrual syndrome ทำความรู้จักกับอาการต่างๆ ที่เกิดขึ้นและวิธีที่จะสามารถช่วยบรรเทาอาการ PMS ได้
เรื่องของประจำเดือน  เราจะมาดูกันว่ารอบเดือนมามากต้องมากขนาดไหน อาการปวดท้องมีสาเหตุจากอะไร และประจำเดือนขาดเป็นอย่างไร

PMS Menstrual

Search for: