interior-page-header_we-n8

Share on FacebookShare on LinkedInPin on PinterestEmail this to someonePrint this pageรู้วันไข่ตกตั้งครรภ์ได้ง่ายขึ้น

เคลียบลูมีหลักการทำงานอย่างไร
Clearblue Digital Ovulation Test

คำถามที่พบบ่อย

Advanced digital ovulation test เคลียบลูฮอร์โมนสองตัว

คำถามที่พบบ่อย

Clearblue Fertility Monitor

คำถามที่พบบ่อย

คำถามทั่วไปเกี่ยวกับการหาวันไข่ตก

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการทดสอบตั้งครรภ์

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการตั้งครรภ์
ทราบผลตั้งครรภ์และอายุครรภ์ในการตรวจครั้งเดียว

Slide image Pregenancy

อยากรู้วันไข่ตก

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ทำความรู้จักร่างกายของตัวเอง
สัญญาณของการตั้งครรภ์
ตั้งครรภ์มีอาการเริ่มแรกอะไรบ้าง
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการตั้งครรภ์
การดูแลตัวเองในขณะตั้งครรภ์
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการทดสอบตั้งครรภ์
รับมือกับ PMS
ประจำเดือน
Ovulation การตกไข่

รายการสินค้า

Clearblue ตรวจการตั้งครรภ์แบบดิจิตอล
Clearblue เครื่องตรวจหาวันไข่ตกแบบดิจิตอล
วิตามินผู้ชาย วิตามินผู้หญิง
วิตามินเตรียมตั้งครรภ์
เจลหล่อลื่นเพิ่มโอกาสตั้งครรภ์ คอนซีฟว์พลัส

นวัตกรรมล่าสุดจาก Clearblue ตรวจตั้งครรภ์และทราบอายุครรภ์ในครั้งเดียว

ซื้อสินค้า 100

Clearblue ตรวจตั้งครรภ์บอกอายุครรภ์_แท่งตรวจ

ตรวจครั้งเดียวทราบผล 2 คำตอบ! 

WE_Pregnancy_Test_box-n2Clearblue® Advanced Pregnancy Test with Weeks Estimator เป็นเครื่องตรวจตั้งครรภ์รุ่นพัฒนาล่าสุดจากเคลียบลู เป็นเครื่องตรวจชนิดแรกและชนิดเดียวที่สามารถบอกผลการตั้งครรภ์และสามารถบอกประมาณอายุครรภ์เป็นสัปดาห์ได้จากการตรวจเพียงครั้งเดียว คุณสามารถทำการตรวจทดสอบเองได้ที่บ้าน ผลการตรวจมีความน่าเชื่อถือสูง การที่คุณสามารถทราบข้อมูลเพิ่มมากขึ้นทำให้คุณมีการเตรียมตัวล่วงหน้าสำหรับอนาคตได้ดีขึ้น จากการสำรวจพบว่าผู้หญิง 78% เชื่อว่าการได้ทราบว่าครรภ์มีอายุเท่าไหร่แล้วมีความสำคัญต่อการวางแผนเตรียมตัวล่วงหน้า

ในประเทศแถบยุโรป เครื่องตรวจการตั้งครรภ์ของเคลียบลูรุ่นบอกอายุครรภ์ได้ได้รับความนิยมมาตั้งแต่ปี 2551 ซึ่งในขณะนี้ได้ผ่านการตรวจสอบจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาในประเทศสหรัฐอเมริกาแล้ว ตัวเครื่องมีการตรวจสองระบบที่สามารถประมวลผลและบอกอายุครรภ์เป็นสัปดาห์ได้ (1-2 สัปดาห์, 2-3 สัปดาห์, มากกว่า 3 สัปดาห์) ผลการตรวจบอกแสดงผลแบบดิจิตอล ทำให้คุณสามารถทราบข้อมูลที่สำคัญได้มากกว่าเครื่องตรวจการตั้งครรภ์แบบอื่นๆ ที่มีขายอยู่ในปัจจุบัน

ข้อดีของการใช้เครื่องตรวจการตั้งครรภ์รุ่นประมาณอายุครรภ์ได้

เป็นเครื่องตรวจชนิดแรกและชนิดเดียวที่สามารถประมาณอายุครรภ์ได้ ทำให้คุณสามารถทราบข้อมูลได้มากกว่าที่เคย
เป็นเครื่องตรวจที่สูตินารีแพทย์แนะนำให้ใช้เป็นอันดับหนึ่ง 84%ของสูตินารีแพทย์ให้ความเห็นว่าข้อมูลที่ได้จากเครื่องตรวจเป็นประโยชน์
มีความแม่นยำสูงถึง 99% ในการตรวจผลการตั้งครรภ์นับตั้งแต่วันที่ประจำเดือนขาดไป
ใช้ง่าย อ่านผลง่าย บอกผลการตรวจเป็นแบบดิจิตอลเป็นคำพูดและตัวเลข ช่วยขจัดความกังวลและขจัดความสับสนในช่วงเวลาที่สำคัญเช่นนี้

ผลการตรวจอายุครรภ์ที่ช่วงต่างๆ หมายความว่าอย่างไร และหากตรวจตั้งครรภ์กับแพทย์อาจได้ผลอายุครรภ์เป็นเท่าไหร่

เครื่อง Clearblue® Advanced Pregnancy Test สามารถบอกประมาณอายุครรภ์ได้ คุณจะเห็นผลอายุครรภ์เมื่อได้ผลการตรวจตั้งครรภ์เป็น ‘Pregnant’

ผลการตรวจอายุครรภ์เป็นสัปดาห์
ผลตั้งครรภ์หนึ่งสัปดาห์
ผลตั้งครรภ์ 2 สัปดาห์
ผลตั้งครรภ์ 3 สัปดาห์

ความหมายของผลทดสอบ
ผลการตรวจพบว่าคุณตั้งครรภ์ และคุณอาจอยู่ในช่วง 1-2 สัปดาห์หลังจากไข่ตก
ผลการตรวจพบว่าคุณตั้งครรภ์ และคุณอาจอยู่ในช่วงสัปดาห์ที่ 2 หรือ 3 นับจากวันไข่ตก
ผลการตรวจพบว่าคุณตั้งครรภ์ ครรภ์อาจมีอายุมากกว่า 3 สัปดาห์นับจากวันไข่ตก

แพทย์อาจตรวจและประมาณอายุครรภ์ของคุณเป็น (อายุครรภ์)
3-4 สัปดาห์
4-5 สัปดาห์
5 สัปดาห์ขึ้นไป

 

เครื่องตรวจจะประมาณอายุครรภ์จากปริมาณ hCG ที่ตรวจพบจากปัสสาวะ ผู้หญิงแต่ละคนอาจมีระดับ hCG แตกต่างกันจึงอาจได้ผลแตกต่างกันไปบ้าง หากตรวจแล้วพบว่าตั้งครรภ์ คุณควรพบแพทย์เพื่อขอคำปรึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูแลตัวเอง การตรวจครรภ์กับแพทย์เท่านั้นที่จะสามารถบอกได้ว่าการตั้งครรภ์นั้นดำเนินไปด้วยดีหรือไม่
แพทย์ทำการตรวจวัดอายุครรภ์โดยนับจากวันแรกที่ประจำเดือนมาและดูผลจากการทำอัลตราซาวนด์ควบคู่กันไปจึงให้ผลอายุครรภ์ไม่เท่ากับเครื่องตรวจ แพทย์อาจนับอายุครรภ์โดยเริ่มนับวันแตกต่างจากที่แสดงไว้ในตารางด้านบน ขึ้นกับเคสของแต่ละคน
ผลการตรวจจากเครื่อง Clearblue Weeks Estimator เมื่อเทียบกัยการทดสอบทางคลินิคมีค่าตรงกัน 45-99%
ผลการตรวจจะแสดงให้เห็นบนหน้าจอ 24 ชั่วโมง

ปัจจุบันนี้แพทย์ส่วนใหญ่นับอายุครรภ์โดยใช้สูตรที่เริมนับจากวันแรกที่ประจำเดือนครั้งสุดท้ายมา (LMP, Last Menstrual Period) อย่างไรก็ดี สำหรับผู้หญิงส่วนใหญ่ ถ้าไม่ได้มีการจดบันทึกเอาไว้อย่างแน่นอน 70% มักไม่แน่ในว่าประจำเดือนมาเมื่อไหร่กันแน่ เครื่องตรวจต้งครรภ์ Clearblue Advanced Pregnancy Test with Weeks Estimator ใช้เทคโนโลยีใหม่ซึ่งจะประมาณอายุครรภ์เป็นสัปดาห์จากความเข้มข้นของฮอร์โมน hCG แทนที่จะใช้นับจากวันที่ประจำเดือนครั้งสุดท้ายมา เครื่อง Clearblue Advanced Pregnancy Test with Weeks Estimator จะประมาณอายุครรภ์จากวันไข่ตกโดยการเทียบกับ LH surge

Clearblue Advanced Pregnancy Test with Weeks Estimator สามารถให้ข้อมูลกับคุณได้มากกว่าที่เคย ซึ่ง 84% ของสูตินารีแพทย์เห็นพ้องต้องกันว่าข้อมูลที่ทราบเพิ่มขึ้นนี้มีประโยชน์ ข้อมูลที่คุณทราบเพิ่มขึ้นจะช่วยให้คุณสามารถเตรียมการได้ดีขึ้น สำหรับการเตรียมตัวเพื่อแบ่งปันข่าวดีให้กับครอบครัวและเพื่อนๆ ได้ทราบ

หลักการทำงานของเครื่อง

ภายในตัวเครื่อง จะมีแท่งตรวจบรรจุอยู่สองแท่ง คือ แท่งตรวจที่มีความไวสูงต่อระดับฮอร์โมนและแท่งตรวจที่มีความไวต่ำกว่า แท่งตรวจทั้งสองนี้จะทำงานร่วมกันในการตรวจวัดระดับฮอร์โมน hCG (ฮอร์โมนตั้งครรภ์ หรือ human chorionic gonadotropin) เพื่อใช้ในการประมาณอายุครรภ์ แท่งตรวจที่มีความไวสูงจะตรวจหาระดับฮอรโมน hCG ในขณะที่มีการหลั่งออกมาน้อยในช่วงแรกของการตั้งครรภ์ แท่งตรวจที่มีความไวในการตรวจต่ำกว่าจะจับตรวจระดับฮอร์โมน hCG ในระดับสูงๆ ซึ่งจะมีการหลั่งออกมามากขึ้นหลังจากตั้งครรภ์ได้สามสัปดาห์นับจากวันตกไข่


ตรวจตั้งครรภ์บอกอายุครรภ์1_250

เครื่องความเข้มแสงที่ประกอบอยู่ในแท่งตรวจจะเป็นตัวอ่านวัดผลจากแท่งตรวจ และจะทำการแปลค่าออกมาให้คุณทราบ โดยการบอกอย่างชัดเจนเป็นคำพูดและตัวเลข ถ้าผลการตรวจเป็นลบ (ไม่ตั้งครรภ์) จะอ่านผลได้เป็น ‘Not Pregnant’ ถ้าผลการตรวจเป็นบวก (ตั้งครรภ์) จะมีการแสดงที่หน้าจอเป็น ‘Pregnant’ และบอกประมาณอายุครรภ์เป็นสัปดาห์ด้วยตัวเลข 1-2, 2-3, 3+ หากได้ผลเป็นบวกขอให้ทำการพบแพทย์เพื่อการเตรียมตัวในขั้นต่อไป

ตรวจตั้งครรภ์ประมาณอายุครรภ์2

วิธีใช้เครื่อง
ขั้นตอนที่ 1: ทำการตรวจทดสอบ

ให้ถือแท่งตรวจโดยหันด้านกระดาษทดสอบชี้ลงพื้น ปล่อยให้ปัสสาวะไหลผ่าน 5 วินาที ระวังอย่าให้ตัวเครื่องเปียก หรือ..
สามารถรองปัสสาวะใส่ภาชนะที่สะอาดและแห้ง จุ่มแท่งตรวจลงไปและแช่ไว้เป็นเวลา 20 วินาที
สวมปลอกและวางเครื่องตรวจลงในแนวราบ

ข้อควรระวัง: ในระหว่างการตรวจ ห้ามถือเครื่องตรวจให้ด้านกระดาษหันชี้ขึ้นด้านบนตลอดทุกขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 2: การรอผลการทดสอบ

สัญลักษณ์นาฬิกาทรายจะแสดงขึ้นมาบนหน้าจอแบบกะพริบๆ เป็นการบอกให้รู้ว่าเครื่องกำลังประมวลผลอยู่

ตอนที่ 3: อ่านผล สามารถทราบผลได้ภายใน 3 นาที

เครื่องจะแสดงผลการตรวจบนหน้าจอภายใน 3 นาที
หากผลการตรวจออกมาเป็นบวก เครื่องอาจจะแสดงว่า ‘Pregnant’ ขึ้นมาก่อน ให้รอต่อไปอีกสักครู่จนสัญลักษณ์นาฬิกาทรายหยุดกระพริบ จากนั้นตัวเลขประมาณอายุครรภ์จะแสดงขึ้นมาให้เห็น
ผลการตรวจจะแสดงอยู่บนหน้าจอเป็นเวลา 24 ชั่วโมง คุณสามารถบันทึกถ่ายภาพเก็บไว้ดูได้หากต้องการ

อยากทราบข้อมูลเพิ่มเติม จะหาอ่านได้จากที่ไหน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้งานสามารถดาวน์โหลดได้จากลิงค์ด้านบนทางขวามือ หรือสอบถามโดยการติดต่อเรา

ซื้อสินค้า 100

Search for:ข้อแนะนำการใช้งาน: เครื่องตรวจการตั้งครรภ์แบบดิจิตอล Clearblue Advanced Pregnancy Test with Weeks Estimator ใช้สำหรับตรวจการตั้งครรภ์จากการตรวจหา hCG ในปัสสาวะ สามารถใช้ตรวจได้ในบางกรณี 4 วันก่อนครบกำหนดประจำเดือน (เท่ากับ 5 วันก่อนวันประจำเดือนขาด)

ชุดตรวจนี้ใช้สำหรับการตรวจด้วยตัวเองที่บ้านเท่านั้น ไม่ใช่สำหรับใช้ในสถานประกอบการทางคลินิค

เครื่องนี้สามารถ ‘ประมาณอายุครรภ์เป็นสัปดาห์ได้ (Week Estimator)’ ซึ่งหมายถึงการประมาณอายุครรภ์สำหรับผู้ใช้งาน ไม่ได้หมายความถึงการใช้ทดแทนการประมาณอายุครรภ์จากการตรวจวินิจฉัยโดยแพทย์ และไม่ได้ออกแบบมาสำหรับการตรวจประมาณอายุครรภ์ของครรภ์แฝด ซึ่งในกรณีนี้อาจให้ผลคลาดเคลื่อนได้

ชุดทดสอบไม่สามารถบ่งชี้อายุครรภ์หรือใช้ตรวจสอบความคืบหน้าของการตั้งครรภ์ได้ แพทย์จะทำการนับอายุครรภ์โดยจะเริ่มนับจากวันแรกของประจำเดือนรอบสุดท้ายควบคู่กับผลอัลตราซาวด์ด เครื่องตรวจการตั้งครรภ์ของเคลียบลูประมาณอายุครรภ์จากวันไข่ตกจึงไม่สามารถนำผลที่ได้ไปทดแทนผลการตรวจของแพทย์ได้ แพทย์เท่านั้นที่สามารถบอกอายุครรภ์ที่แท้จริงได้และแพทย์เท่านั้นที่จะสามารถตรวจดูการเจริญพัฒนาของครรภ์ได้ หากได้ผลตรวจเป็นตั้งครรภ์หรือรู้สึกว่าตนเองตั้งครรภ์ควรเข้าพบแพทย์เพื่อขอคำแนะนำสำหรับการตั้งครรภ์ที่ดีและสมบูรณ์